روش‌های تولید خون مصنوعی از موجودات دریایی
کد مقاله : 1112-KBDC
نویسندگان:
ماندانا زارعی *1، فاطمه آفریدون2
1گروه زیست فناوری دریا- دانشگاه خلیج فارس
2دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس
چکیده مقاله:
خون، مهم‌ترین مایع انتقال‌دهنده اکسیژن در شرایط کاهش اکسیژن، بیماری‌های خونی و تروما می-باشد. ترکیبات جایگزین خون طبیعی دارای پتانسیل‌های ویژه‌ای هستند که می‌توانند در شرایط خاصی مثل تروما بسیار سریع عمل کنند. امروزه خون مصنوعی به عنوان یکی از نیازهای اساسی جوامع در هنگام بروز سوانح شناخته می‌شود. تا کنون مواد متفاوتی در زمینه تولید خون مصنوعی ساخته شده‌اند. به طور کلی ترکیبات تولید شده، بر پایه PFC(perfluorocarbon) و هموگلوبین ساخته شده‌اند. به دلیل وجود واکنش‌های آلرژیک نسبت به مواد ساخته شده از PFC و هزینه های سنگین تولید و نگهداری مواد جدید ، هم‌چنان ساخت خون مصنوعی با معضل روبروست. موجودات دریایی به دلیل شرایط خاص محیط زندگی دارای ویژگی‌های منحصربه فردی می‌باشند. هم‌چنین موجودات دریایی به لحاظ بیولوژیکی دارای ترکیبات ویژه و ناشناخته‌ای هستند که می‌تواند به عنوان نامزد‌های تولید کننده خون مصنوعی محسوب شوند. روش‌های تولید ترکیبات خون مصنوعی از موجودات دریایی دارای فرایند‌های ویژه‌ای می‌باشد که این محصول را به لحاظ ایمونولوژیکی برای ورود به بدن بهینه می‌کند. پتانسیل ساخت خون مصنوعی در موجودات دریایی مثل ماهی bernacchii Trematomus، باکتری‌های Alteromonas infernus، Vibrio diabolicus وAlteromonas macleodii ، شکم‌پای Siphonaria zelandica، کرم‌های دریایی Calyptogena magnifica و Arenicola marina و اختاپوس Pareledone charcoti بررسی شده است.
کلیدواژه ها:
هموگلوبین، فاکتور خونی، تروما، خون ریزی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است