اهداف، سیاست ها و راهبرد های صنعت میگوی جمهوری اسلامی ایران
کد مقاله : 1055-KBDC
نویسندگان:
Khosrow Aeinjamshid *1، عباس متین فر2، عباسعلی زنده بودی3، کامبوزیا خورشیدیان4
1رئیس پژوهشکده میگوی کشور
2مدیر بخش آبزی پروری
3پژوهشکده میگوی کشور
4کارشناس ارزیابی ذخایر - پژوهشکده میگوی کشور
چکیده مقاله:
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از سال 1386 تهیه “برنامه راهبردی میگو" را آغاز نمود. این برنامه توسط محققان پژوهشکده ‏میگوی کشور وابسته به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، و با مشارکت دستگاههای اجرایی مانند سازمان شیلات ایران، سازمان ‏دامپزشکی کشور، محیط زیست، دانشگاه ها و مراکز علمی و اتحادیه های صیادی، تکثیر، پرورش و صادرکنندگان میگو تهیه گردید. این برنامه ‏در سال 1388 نهایی و در وزارت جهاد کشاورزی تصویب شد. ‏
اصلاح ساختار مدیریت بهره برداری، تغییر سیاست های بهره برداری از وضعیت فعلی به حق السهمی، اجرای دقیق دستورالعمل های ‏صید مسئولانه، بهبود شیوه های صید و استاندارد نمودن ابزار آلات صیادی، حفاظت از نوزادگاه ها و مناطق حساس زیستگاهی، توسعه ‏زیستگاه های مصنوعی، کنترل آلاینده های زیست محیطی، ارتقاء دانش و آگاهی بهره برداران زمینه بهره برداری پایدار از ذخایر را ایجاد می ‏نماید. ‏
با نوجه به شرایط اقتصادی جهان و رقابت های شدید در عرصه بین المللی، توجه به بازار داخلی از راهکار های مهم در توسعه این صنعت ‏است. ارتقاء مدیریت تولید، ساخت جیره های مناسب، تغذیه و رعایت استانداردهای بهداشتی و پیشگیری از بیماریها می تواند شرایط لازم را ‏برای رشدو پایداری صنعت میگوی پرورشی کشور فراهم نماید.‏
کلیدواژه ها:
صنعت میگو، صید، پرورش، ایران، سیاست، راهبرد، برنامه عملیاتی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است