نیاز سنجی نصب تسهیلات دریافت مواد زائد از کشتی ها و سکوهای نفتی در جزیره خارگ، با استفاده از تکنیک REMPEC
کد مقاله : 1028-KBDC
نویسندگان:
جعفر مشایخ *
کارشناس امور دریایی
چکیده مقاله:
با توسعه صنعت حمل و نقل دریایی و ظهور کشتی‌های بزرگ‌تر، جامعه دریانوردی دچار تحول عظیمی گردید. بروز این تحول موجب برجسته شدن برخی ‌نیازهای اساسی ناشی از فعالیت این کشتی‌ها شد. یکی از مهمترین این نیازها مربوط به کشتی‌هایی است که در طول سفر مواد زائد ناشی از فعالیت موتورها و ماشین‌آلات کشتی‌ را در خود ذخیره می‌نمایند و در صورت تکمیل مخازن مربوطه، دچار مشکل می‌شوند. آلودگی‌های مکرر ناشی از چنین مشکلی و بروز سوانح دریایی برای کشتی‌ها، خسارت‌های فراوانی به محیط زیست دریایی وارد نموده است. به همین دلیل سازمان‌ها و دولت‌ها وارد عمل شدند و مقرراتی را در جهت کاهش چنین خساراتی تصویب نمودند. الزام کشور‌ها به ایجاد تسهیلات دریافت مواد زائد به عنوان یکی از مهمترین تصمیمات متولیان دریانوردی در این زمینه تلقی می‌گردد. با توجه به این مسأله که جزیره خارگ سالیانه پذیرای حدود 1000 فروند کشی اقیانوس‌پیما می‌باشد اما تسهیلات کافی جهت دریافت مواد زائد از کشتی‌ها را ندارد، نیاز سنجی نصب چنین تسهیلاتی در خارگ مورد آزمون قرار گرفت. روش مورد استفاده جهت این تحقیق روش منتسب به مرکز مقابله با آلودگی نفتی در دریای مدیترانه(رمپک) می‌باشد.. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد نصب تسهیلات دریافت مواد زائد کشتی‌ها در خارک الزامی است.
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: مواد زائد، تسهیلات دریافت مواد زائد، رمپک
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است