پتانسیلهای توسعه فعالیتهای شیلاتی در استان بوشهر، فرصتها و چالشها برای رونق سواحل خلیج فارس
کد مقاله : 1021-KBDC
نویسندگان:
محمد افشارنسب *
چکیده مقاله:
استان بوشهر با داشتن 625 کیلومتر مرز آبی و اراضی قابل پرورش آبزیان دریایی و صنایع وابسته شیلاتی جایگاه ویژه ائی در توسعه فعالیتهای اقتصادی اجتماعی کشور دارد. این استان با داشتن 18 بندر ماهیگیری و هزاران هکتار استخرهای تکثیر وپرورش میگو زمینه اشتغال هزاران نفر در استان در بخش شیلات فراهم نموده است. تعداد واحدهای عمل آوری به بیست واحد رسیده که نیمی از آنها موفق به اخذ کد اتحادیه اروپا(EEC) شده، همچنین صنایع جانبی صید و پرورش میگو از جمله کارخانه های یخ سازی، توربافی، مراکز تکثیر میگو، کارخانه ای تولید غذای میگو از دیگر صنایع است که نقش مهمی در ایجاد اشتغال و فعالیتهای اقتصادی استان دارد. تاکنون بخشی از ظرفیتهای توسعه شیلاتی استان مورد بهربرداری قرار گرفته و چنانچه برنامه ریزی مناسیی برای استفاده از سایر ظرفیتها از جمله پرورش ماهی در قفس، توسعه مراکز تکثیر و پرورش ماهیان دریائی، توسعه مراکز تکثیر و پرورش میگو ، صید در آبهای آزاد و سایر صنایع جانبی در طی برنامه ششم و هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی استان به عمل آید این استان به عنوان استانهای پیشتاز در فعالیتهای شیلاتی کشور تبدیل شده و نقش ویژه ائی در ایجاد اشتغال و ارزآوری پیدا می‌کند
کلیدواژه ها:
استان بوشهر، پتانسیل، شیلات، توسعه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است