بررسی پیامدهای گردشگری ساحلی بر محیط زیست خلیج فارس
کد مقاله : 1020-KBDC
نویسندگان:
رمضانعلی نادری مایوان *
استادیار
چکیده مقاله:
صنعت گردشگری در ایران از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است. بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه دهم جاذبه های تاریخی و باستانی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی در جهان داراست ،و یکی از امن‌ترین کشورهای منطقه و جهان از لحاظ امنیت برای گردشگران خارجی می باشد.یکی از ظرفیت های بالقوه در گردشگری ایران دریا و ساحل است که هم ابعاد گسترده ای برای سرمایه گذاری دارد و هم از جذابیت بالای توریستی برخوردار است. در کشور ما هم چند سالی است که به این موضوع پرداخته شده ، هرچند نیازمند توجه جدی است.از جمله این جاذبه هاکناره ها سواحل‌خلیج فارس می باشد که به دلیل آب و هوای گرم برای گذراندن اوقات فراغت به ویژه در فصل زمستان مناسب است. این مقاله ابتدا به طرح سئوالهایی در مورد گردشگران در منطقه مورد مطالعه و تأثیر آنها بر آلودگی محیط زیست خلیج فارس و سواحل آن می پردازد و ارتباط بین گردشگران و محیط زیست را بیان می کند و در پایان به منظور بهبود این ارتباط، پیشنهادهایی را ارایه می دهد.
کلیدواژه ها:
کلید واژه ها:گردشگری، ساحل، آلودگی محیط زیست، خلیج فارس، دریا
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است