دستاوردهای مهندسی فیزیک و فناوری‌های نوین در کاهش بحرانهای محیطیِ سواحل خلیج فارس
کد مقاله : 1014-KBDC
نویسندگان:
آرزو جهانشیر *
دانشگاه دولتی فنی و مهندسی بویین زهرا
چکیده مقاله:
تغییرات شدید اقلیمِ مناطق خشک و نیمه‌خشک، کنترل وضعیت بحرانی در برابر معظل ریزگرد رسی و مداخله در شرایط آب و هوا، یکی از اهداف پایه در طراحی تجهیزات نوین و مبارزه با اثرات سوء ریزگردها در جهان است. بحران ریزگرد شرایط زیستی و اقلیمی مناطق غرب، جنوب‌غرب و سواحل خلیج فارس ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده‌است. امروزه استفاده از دستاوردهای نوین فیزیک جو و مهندسی فیزیک در کنترل اتمسفر، کم و بیش راه‌ مناسبی در حل بحران ریزگرد، پیش رویمان قرار داده‌است. از سه دهه‌ی اخیر استفاده از تجهیزات مدرن و فناوری‌های پیشرفته‌ی یونیزاسیون لایه‌های اتمسفر به همراه دخالت و اثرگذاری در جو آغاز شده‌است. در این مقاله روش مکملی را در کنار دیگر روش‌ها مانند مالچ‌پاشی، کاشت درخت و غیره برای حفظ محیط‌زیستِ درونی و برونی خلیج فارس و کنترل گسترش ریزگرد ارایه ‌می‌دهیم. حمایت و گسترش از روش پیشنهادی در واقع بخشی از راه‌کارهای دانش‌محور و مقرون به صرفه در حل چالش ریزگردها است. اهمیت و توجه به آن، وضعیت زیستی، آب و هوایی، کشاورزی، اقتصادی، سیاسی، بهداشتی، اجتماعی و محیط‌زیستی حاشیه‌ی ساحلی خلیج‌فارس را به سمت توسعه‌ی پایدار سوق خواهد داد.
کلیدواژه ها:
توسعه‌ی پایدار، تغییر اقلیم، یونیزاسیون اتمسفر، خلیج فارس، بحران ریزگرد
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است